21:55 [เดียร์]::จดหมายฉบับสุดท้าย...
21:55 [เดียร์]::รองเท้าหน้าห้อง...
21:55 [เดียร์]::สาวนาสั่งแฟน...